informácie o pôžičkách, úveroch a hypotékach
Využite Top Pôžičku dnes a získajte až 6500€ bez udania účelu a bez zbytočných poplatkov
Využite Top Pôžičku dnes a získajte až 6500€ bez udania účelu a bez zbytočných poplatkov

Mikropôžičky

V súčasnej dobe, keď je na Slovensku stále viac a viac nezamestnaných, a pracovných príležitostí skôr ubúda, ako pribúda, je pre mnohých riešením začať podnikať.

Lenže ani  podnikatelia a živnostníci to nemajú vôbec jednoduché, a už vôbec nie v začiatkoch.

A práve na  rozvoj malého podnikania, podporu začínajúcich podnikateľov a  vytváranie podmienok na tvorbu nových pracovných miest v regiónoch Slovenska je zameraný mikropôžičkový program Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Mikropôžičky sú určené na začatie, stabilizovanie a rozvoj podnikateľskej aktivity. Slúžia na poskytnutie kapitálu malým podnikateľom a začínajúcim živnostníkom v období, kedy je pre nich ťažké získať úvery v komerčných bankách, ktoré sú s poskytovaním úverov na rozvoj a podporu podnikania zatiaľ stále veľmi opatrné.

Kritériami, ktoré musí podnikateľ pre získanie mikropôžičky splniť sú, že žiadateľ musí byť fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa, musí zamestnávať menej ako 50 zamestnancov, musí byť  registrovaný a mať sídlo na území Slovenskej republiky, musí byť držiteľom živnostenského listu (koncesie) na území Slovenskej republiky a v neposlednom rade musí byť bezúhonný ( čo dokladuje výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace).

Výška mikropôžičky sa pohybuje v rozmedzí od 2500 do 50 000 Eur a žiadateľ ju môže využiť na nákup a obstaranie hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku, rekonštrukciu, úpravy a opravy prevádzkových priestorov a technológií, nákup potrebných zásob, materiálu, surovín či tovaru, alebo na úhradu nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách poskytovaných podnikateľom.

Splatnosť mikropôžičky je 6 mesiacov až 4 roky s možnosťou odkladu prvej splátky istiny až na 6 mesiacov. Úroková sadzba je pri mikropôžičke stanovená ako súčet základnej sadzby určenej pre jednotlivé členské štáty Európskou komisiou a marže, ktorá je závislá od ratingu príslušného žiadateľa a od úrovne ponúknutého zabezpečenia. Zabezpečenie sa pritom určuje individuálne podľa rizikovosti podnikateľského zámeru a schopnosti podnikateľa splácať pôžičku.

Preto ak aj vy zvažujete, že začnete s podnikaním a premýšľate, kde vezmete počiatočný kapitál, skúste si podať žiadosť o mikropôžičku. Možno ju práve vám bez problémov schvália, a vy budete konečne sám sebe pánom.

Tento příspevěk byl zaslán Pôžičky na čokolvek a označen , . Záložka permalink.

komentáře jsou uzavřené.